top of page

אתר משטרת ישראל

האתר של משטרת ישראל.

מישהו יודע האם המשטרה מחויבת לקבל תלונה? או שמא יכולה לנפנף את האזרח הפוקד את התחנה ולשלוח אותו לתחנה במקום מגוריו, בטענה כי "תגיש תלונה לפי מקום מגורייך"? עד לאחרונה חשבתי שגם אני יודע איפה לחפש את המידע הדרוש: באתר של משטרת ישראל:www.police.gov.il. אבל לאחרונה קרה משהו. המשטרה עיצבה מחדש את האתר שלה , וראו איזה פלא, כל נוהלי משטרת ישראל ישראל, לרבות האלה שלא מסווגים נעלמו ממנו. רוצים דוגמא? בפוסט הזה הפניתי את כל המעוניינים לפקודה של מטה הארצי- " הטיפול בתלונה ובתיק חקירה", אשר מחייב את משטרת ישראל בטיפולה באזרח. לא ניתן למצוא את הנוהל היום באתר המשטרה…לדברי מביני עניין, מדובר ברה-ארגון של האתר, לאחר שהתגלה שהיו הרבה נוהלים מסווגים באתר של המשטרה, הנוהלים הורדו, ולאחר שיעברו בחינה מחדש יועלו.

חוק חופש המידע.

בנגוד לנטען, האמת נראית לי יותר טריוויאלית . לא מתאים למשטרת ישראל שיבקרו אותה בגלל נוהליה שלה, שלהם היא מחויבת. אז נכון,  יש חוק חופש המידע. והסעיף 6 (א) לחוק קובע כי "(א) רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור." אז מה? יש גם סייג בחוק :

סעיף 8 "מידע על אודות שיטות עבודה ונהלים של רשות ציבורית העוסקת באכיפת החוק, או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: (א)פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות; (ב)פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן; (ג)גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;"

המשטרה לא מפרה את החוק, חלילה, היא מאפשרת להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לכל המבקש. היא גם שומרת לעצמה זכות לא למסור למסור את המידע כאמור. ולשאלה למה המשטרה סבורה כי הנוהל הזה יכול לפגוע ב"פעולת האכיפה" לי אין תשובה.

על עבודת עורך דין.

אז נכון, אני בעל אינטרסים. כאחד שהדיו במכתב ההתפטרות שלו טרם יבש, וכאחד שעבודתו הוא להגן על אנשים, שהרשות החליטה להעמידם לדין, עליי לוודא שהרשות (המשטרה במקרה הזה) פעלה כדין. אבל כאזרח, שרוצה לדעת את זכויותיו, זאת זכותי הלגיטימית – לצפות כיצד הרשות תנהג בי במקרה שהיא תחליט לצמצם את המרחק המיוחל ביני לבין זרועותיה "החובקות". והזרועות שלה "חובקות". לפעמים הרבה מעבר לנדרש. לכן ראוי, כדי ש"הגולם לא יקום על יוצרו", לתת "ליוצרו" את האפשרות להגביל את כוחו של "הגולם".

ולכן, לא כדי להתריס, כאן הנוהל הטריוויאלי הזה, "הסודי" שמסביר שאת התלונה השוטר חייב לקבל, הגם שאינו חושב, שמדובר בעבירה פלילית….

עדכון 19/06/2012: באתר משטרת ישראל הועלו בשעה טובה נוהלים שהורדו זה מכבר. ובא לציון גואל.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

על המשפט החוזר של רומן זדורוב

רומן זדורוב ביצע את הרצח וצריך לשחרר אותו אסביר: הראיות לאחר ניתוח מעמיק מצביעות על כך שהוא הרוצח. אלה מצביעות על מניע, על הזדמנות וההודאה מצביעה על הכנות.  לפני שאתם רואים ראו את הסרט מתא המעצרים, תק

על הסדר מותנה.

יצור חדש הגיח לעולם המסובך והעמוס של המשפט הפלילי בישראל לפני מספר שנים: סיום התיק בהליך "הסדר מותנה". לא אבלבל את הקורא בהוראות החוק המורכבות (בכל זאת, הפוסט מיועד לאדם שלא שוחה בים הסוער של ערכאות מ

Comments


bottom of page