top of page

יצוג בבית המשפט 

יצוג בבית משפט

ייצוג בבית המשפט - או לטיגציה היא מלאכה העקרית של עורך דין פלילי הדורשת מיומנת וניסיון. עיקר המלאכה מסתכמת במשפט אחד : הצגת אינטרסים משפטיים של הלקוח ובקשה מבית המשפט לקבל את בקשת הלקוח, על מנת שהאינטרס המשפטי של הלקוח לא ייפגע. כמובן שהדבר צריך להיעשות על פי חוק, על בסיס החוק ודורש ניסיון בהצגת הטיעון, יכולת ורבלית גבוהה ויכולת שכנוע. כל האלה מסעים בעבודתו של עורך דין.

חשוב לזכור כי מדובר בתהליך משפטי - תהליך מורכב ויש לקחת בחשבון מגוון השיקולים, יש לחשב ולאמוד את הסיכונים והסיכויים של הצלחת העבודה. בין היתר אחד המאיפיינים החשובים של ההליך הוא שיקול השיקוף - יכולת של עורך הדין הפלילי לתאם את הציפיות עם הלקוח לשקף לו את השלבים של ההליך ואת התוצאה האפשרית הצפויה.

חשוב לזכור ולהבין מדובר ב"ריצת מרתון" ולא בריצה למרחקים קצרים. אי לכך ההצלחה או הכשילון אינם נמדדים על פי תוצאה מיידית

השירות הניתן - יצוג בבית משפט 

אנחנו נעניק יצוג בבית המשפט הן בהארכת המעצר לצורכי החקירה, מעצר עד תום ההליכים המשפטיים ובעררים על החלטות המעצר בכל הערכאות לפי העניין.

הדבא ייעשה לאחר תיאום ציפיות ופגישה עם הלקוח במקום מעצרו או במקרה שמדובר באדם משוחרר בפגישה מכוונת (אונליין).

bottom of page