top of page

ייצוג נפגעי העבירה

זכויות נפגעי העבירה

זכויות נפגעי העבירה מוגדרות על ידי המחוקק בחוק זכויות  נפגעי העבירה תשס"א 2001. עם זכויות נמנות הזכויות הבאות, אבל לא רק:

1. זכות הידוע - הזכות לדעת באיזה שלב נמצא ההליך המשפטי (חקירה, הגשת כתב האישום וכו')

2. הזכות לייצוג - נפגע העבירה יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין במגעים עם רשויות המדינה.

3. הזכות לנוכחות בהליך משפטי הנוגעים לתלונה (גם בהליכים בדלתיים סגורות ).

4. הזכות לפרטיות - פרטי נפגעי לא יימסרו לנאשם.

5. זכות להביע עמדה בקשר להסדר טיעון - הרשות התובעת חייבת לקבל את עמדת נפגע העבירה.

6. הזכות להביע עמדה בוועדות שחרור.

    וזכויות אחרות.

כמייצגים של נפגע עבירה אנחנו :

1. נבטיח את קיום זכויותך בהליך הפלילי.

2. נלווה אותך בהליך הפלילי.

3. ניתן הסבר מקיף אודות השלבים של ההליך

4.נפנה בשמך לרשויות החקירה או/ו תביעה כדי למצות את ההליכים בשלבים שונים.

5. נפעל על מנת שקולך המשפטי יישמע, והאינטרסים שלך יובאו בפני בית המשפט לפני קבלת החלטות שיפוטיות בהתאם        לחוק.

Justitia Goddess

11 שנים של יצוג בלתי מתפשר

השירות ניתן  באופן מקוון

לך, נפגע/ת עבירה יש זכויות. נייצג אותך נאמנה מול הרשות החוקרת ומול רשויות התביעה. נסביר את השלבים השונים של ההליך הפלילי וכל זה לאחר פגישה מקוונת איתך. 

bottom of page